TUMAINI UNIVERSITY
DAR ES SALAAM COLLEGE - TUDARCo
(A Constituent College of Tumaini University Makumira)

Profile Information
Dr.Peter Claver Mtesigwa
Director of Postgraduate Studies,Research and Consultancy
Directorate of post-graduate studies research and consultancy
peter.mtesigwa@tudarco.ac.tz

Education

Doctor of Education (2001) Teachers College, Columbia University, USA.

MA Linguistics (1984) UDSM.

BA Education (Hons) (1977) UDSM.

Diploma of Education (1970) Dar es Salaam Teachers' Training College.


Honors and Awards

n/a


Research

Research and Publications:

(2011) Integrating Kiswahili Noun Classification Approaches for Teaching Kiswahili as a Foreign Language. (Forthcoming in Journal of Sebha University- Human Sciences Vol.10 No. 2 (2011)

(2010) Transparency in Technical Terms: A Case Study of Technical Terms in Swahili Language. Journal of Sebha University (Human Sciences). Vol. 9 No. 3 (2010) pp. 5 - 15

(2009) Perspectives, Challenges and Prospects of African Languages in Education: A case Study of Kiswahili in Tanzania. In JoAnne K. & George, C.B. (eds). The Languages of Africa and the Diaspora: Education for Language Awareness. pp. 64 – 79 Bristol: Multilingual Matters

(2009) Haja ya Matumizi Fasaha Katika Vyombo vya Habari. Makala iliyowasilishwa katika Kongamano la Idhaa za Kiswahili Duniani na Miaka 40 ya BAKITA lililofanyika Dar es Salaam, tarehe 12 -15 Novemba 2007 (Forthcoming in Kiswahili kwa Ushirikiano na Mshikamano, BAKITA)

(2009) Utayarishaji wa Vitabu vya Kufundishia Kiswahili Kama Lugha ya Kigeni: Haja ya Kuzingatia Mkabala wa Mawasiliano. Journal of the Institute of Kiswahili Studies, University of Dar es Salaam, Vol. 72 pp. 52-67

(2006) Nafasi ya Lugha za Kiafrika Katika Elimu ya Juu Enzi za Utandawazi. In Mada za Kongamano la Kimataifa la Jubilee ya TUKI 2005 Vol.2 pp 78-92. University of Dar es Salaam: Institute of Kiswahili Research.

(2005) Ushauri na Upimaji wa Virusi vya UKIMWI (VVU): Kitabu cha Maelekezo kwa Watoaji Huduma kwa Vijana ( A Kiswahili translation of HIV Counselling and Testing for Youth: A Manual for Providers). Family Health International YouthNet, Tanzania

(2005) Utandawazi na Dhima ya Kiswahili kama lugha ya Afrika Mashariki. Kioo cha Lugha Vol. 3: Jarida la Kiswahili la Isimu na Fasihi, Idara ya Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pp. 66-75

(2004) Uundaji wa Istilahi: Uzoevu wa Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA). Makala iliyowasilishwa kama mada ya mafunzo katika Warsha ya Kuswahilisha Programu Huria ya Linux Jambo Openoffice iliyofanyika Tarehe 1-5 Novemba 2004, Arusha, Tanzania

(2004) Utandawazi na Dhima ya Kiswahili Mashariki mwa Afrika. In Kiswahili na Utandawazi: Makala za Siku ya Kiswahili pp. 18-33. Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA), Tanzania

(1997) Our Grievance (English translation of Kilio Chetu) Dar es Salaam: Tanzania Publishing House (A play on AIDS in Tanzania)

(1996) Wimbo wa Lawino: kama tafsiri ya ushairi. In Mwansoko, H.J.M. (1996) Kitangulizi cha Tafsiri: Nadharia na Mbinu pp. 84-96. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam: Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili.

(1995) Tahakiki ya Fasili za Maneno katika Mswada wa Toleo Jipya la Kamusi ya Kiswahili Sanifu. In H.J.M. Mwansoko and A.R. Chuwa (Eds). Tahakiki na Uchapishaji wa Kamusi pp. 8-18. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam: Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili.

(1989) Methali ni Nini? In Kiswahili Vol. 56. pp.1-9. Journal of the Institute of Kiswahili Research. Univeristy of Dar es Salaam: Institute of Kiswahili Research.

Video tape Translations

(2000) Fumbo (translation of The Puzzle). New York: CP Language Institute. (A video tape on practical living and preaching Christianity among youths).

(1999) Wasichana Wanalijua Hilo (A translation of The Girls Know It). New York: Camerini and Robertson Video and Filming Company. (A video tape on women and education in Africa, Forum of African Women in Education – FAWE)

Mangat, A.W. (2001). On Kiswahili for Foreigners. In Kiswahili Vol. 64. pp 79-85. Journal of the Institute of Kiswahili Research. University of Dar es Salaam.
 

Newspaper articles

Kiswahili chavuta kasi kuwa lugha ya Afrika. In HabariLeo ISSN 1821 570X, 22 Desemba 2006 pp.13  

Kiswahili kinavyosambaa kwa kasi duniani. In HabariLeo ISSN 1821 570X, 5 Januari 2007 pp.13

Kiswahili, Kiingereza na Kindumbwendumbwe cha ajira. In HabariLeo ISSN 1821 570X, 19 Januari 2007 pp, 12

Maadhimisho ya Siku ya Kiswahili yaongeze kasi ya kukisambaza duniani. In HabariLeo ISSN 1821 570X, 30 March 2007 pp. 10


TUSARIS
OSIM

E-learning
TUDARCo